Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Pompstation in Schiedam

Als je met de tram van Rotterdam naar Schiedam rijdt zie je even na de gemeentegrens een rechthoekig gebouw staan met grote hoge ramen. Je kunt er bijna nooit in, maar het is met een open-monumentendag wel een keer open geweest voor het publiek. Daarbij kon men genieten van de indrukwekkende installaties die in het gebouw opgesteld waren.

Het pompstation dateert uit 1922 en het diende om de druk op de waterleiding op te voeren. Vòòr die tijd had Schiedam een eigen drinkwaterleiding maar Rotterdam had het terrein aan de Nieuwe Maas nodig voor de aanleg van een nieuw havengebied, de tegenwoordige Merwede-, Lek- en Keilehaven.

De gemeenten kwamen overeen dat Schiedam zijn waterleiding opgaf, en in het vervolg op de Rotterdamse drinkwaterleiding zou worden aangesloten. De afstand van de het toenmalige Rotterdamse DWL-terrein naar Schiedam is echter groot, waardoor de druk op de waterleiding in Schiedam onvoldoende zou zijn. Er was dus een pompstation nodig om de druk op te voeren.

Door de veranderde technologie is het pompstation buiten gebruik geraakt. Inmiddels zijn er plannen het in te richten als fitness-ruimte, maar gelukkig met behoud van het industriële erfgoed.

Gilde heeft naast vele rondleidingen in Rotterdam (w.o. een fietsroute door Merwede- en Vierhavengebied) ook een rondleiding in Schiedam, die zeer de moeite waard is. Deze gaat echter niet langs dit pompstation omdat het te ver buiten het contrum ligt.

door: Nico Booij

Hop mee naar de volgende locatie
naar vorige pagina